POMAGALI VAM BOMO  
ZRASTI
RAZVIJATI
SPREMINJATI

naše storitve

Družbena odgovornost

Celovit pristop na poti k družbeni odgovornosti

opaznost

Spletna promocija in komuniciranje

inovativnost

Spodbujanje, vrednotenje, upravljanje in komercializacija inovacij

trajnostni razvoj

Vrednotenje in upravljanje trajnostnih inovacij

intelektualna lastnina

Svetovanje in pravna podpora v postopkih zaščite

Razvoj idej

Oblikovanje in izvedba projektov, akcijskih planov in strategij