Z inovativnostjo do višje dodane vrednosti

  • Pomagamo pri vrednotenju inovacij
  • Pomagamo pri komercializaciji inovacije
  • Svetujemo pri zaščiti intelektualne lastnine
  • Zaščitimo blagovno ali storitveno znamko v Sloveniji in EU
  • Uvajamo interne sisteme upravljanja z intelektualno lastnino
  • Identificiramo intelektualno lastnino v podjetju
Spodbujamo vašo 
iNoVaTiVnOsT