Za boljši jutri

  • Pripravimo trajnostno poročilo na podlagi merljivih kazalnikov ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva podjetja po mednarodnih smernicah Global Reporting Initiative ter standarda družbene odgovornosti ISO 26000.
  • Vrednotimo trajnostne inovacije s pomočjo kvalitativnega metodološkega orodja
  • Svetujemo pri uvajanju trajnostnih inovacij v podjetje
S skupnimi močmi za  
trajnostno 
 prihodnost